Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 30 października 2020 roku działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku  została czasowo zawieszona w terminie od dnia 02.11.2020 do dnia 13.11.2020 roku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Zespół wspierająco-aktywizujący  pozostaje w ciągłym kontakcie z uczestnikami. Uczestnikom udzielane jest wsparcie i pomoc terapeutyczna oraz psychologiczna. W miarę możliwości będą dostarczane również  materiały dydaktyczne, dzięki którym uczestnicy będą mogli kontynuować  proces terapeutyczny.

Przypominamy, że w każdej chwili, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 każdy uczestnik, jak również jego najbliżsi mogą uzyskać wsparcie i pomoc terapeutyczną dzwoniąc pod numery: 82 566-16-08, 519-538-254