W pracowni stolarskiej wykonuje się prace techniczne oraz naprawcze. Uczestnicy na zajęciach wykonują szereg przedmiotów z drewna i prac użytkowych, ozdobnych, oraz monterskich. Prace wykonywane w pracowni stolarskiej maja na celu: zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami oraz elektrosprzętem, rozbudzanie zainteresowań pracą oraz wprowadzenie nowych pomysłów, utrwalanie zasad korzystania z różnych narzędzi stolarskich,doskonalenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie kreatywności i poczucia obowiązków, doskonalenie umiejętności obróbki drewna wykorzystując metodę pracy z papierem ściernym, i wycinania kształtów z drewna, barwienie drewna za pomocą różnych lakierów i farb. Systematyczny udział w zajęciach z terapii zajęciowej pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności technicznych. Zajęcia manualne wpływają ko¬rzystnie na rozwój szeregu umiejętności praktycznych. Przez usprawnianie rąk rozwijania myślenie oraz wyobraźni.