Zajęcia w pracowni rękodzieła mają na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności w zakresie technik rękodzielniczych, kształtowanie sprawności manualnej, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie estetyki, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, odreagowanie negatywnych emocji, podnoszenie wiary we własne możliwości.
Osoby biorące udział w terapii wykonują prace różnymi metodami o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczestnicy wykonują prace z wykorzystaniem metody rysunku, malarstwa, rzeźby, sztuki użytkowej, zdobnictwa I dekoracji, dziewiarstwa, tkactwa, krawiectwa, kaletnictwa, metaloplastyki, stolarstwa oraz wikliniarstwa.
W pracowni wykorzystywane są różnorodne materiały. Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności w zakresie rozmaitych, a przede wszystkim nowych dla Nich metod oraz technik pracy. Podczas zajęć utrwalane są także zasady BHP.
Pracownia Rękodzieła wyposażona jest w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.