Zajęcia w pracowni kulinarnej odbywają się codziennie. Ich głównym celem jest nauka samodzielnego przygotowania posiłku i czynności związanych z zaspokajaniem najważniejszych potrzeb życiowych. Zajęcia prowadzone są w bardzo dobrze wyposażonej kuchni, co pozwala na naukę obsługi sprzętów AGD znajdujących się w pracowni. Uczestnicy pod okiem instruktora uczą się również przygotowania posiłków na różne okazje, w tym również ciast. Zajęcia kulinarne to również satysfakcjonująca droga rozwijania poczucia własnej wartości, kształtowania pozytywnych relacji. Uczestnictwo w zajęciach poprawia nastrój, uczy zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu, rozwija cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz umiejętności współdziałania, wyrabia poczucie estetyki i wyobraźni. Prowadzony z uczestnikami trening kształtuje cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca, odpowiedzialność.

Zajęcia w kuchni to także planowanie budżetu domowego
oraz listy zakupów.

Realizacja treningów w pracowni kulinarnej ma na celu::

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości

• Rozwijanie zaradności życiowej

• Doskonalenie umiejętności obróbki mięsa

• Nabycie umiejętności doprawiania potraw

• Uwrażliwienie na estetykę przygotowanych potraw

• Kształtowanie umiejętności dekoracji stołu

• Wzmacnianie więzi między uczestnikami

• Nauka umiejętności planowania i przewidywania

• Wyrobienie nawyków estetycznych

• Wyrabianie umiejętności korzystania z przepisów
kulinarnych

• Nauka umiejętności przygotowania potraw na specjalne
okazje: urodziny, święta itp.

• Utrwalanie wiadomości związanych z prawidłowym
przechowywaniem żywności

• Doskonalenie umiejętności planowania menu

• Wyrabianie nawyku zakładania odzieży ochronnej np.
fartucha

• Uwrażliwienie na zasady odpowiedniego zachowania się
przy stole

• Rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i pomocy

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami

• Poznanie technik i organizacji czasu przy wypieku ciast

• Nauka sporządzania prostych deserów