Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku swoją działalność rozpoczął 1 grudnia 2012 roku. Jest  ośrodkiem wsparcia  typu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Przeznaczony jest dla 25 osób Swoja działalnością obejmuje uczestników z gminy Dorohusk oraz gminy Ruda-Huta.

Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby  życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną.dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Adresatami Programu są osoby , które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. ŚDS jest ogniwem wsparcia w drodze do usamodzielnienia.

STATUT

REGULAMIN

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

OBOWIAZEK_INFORMACYJNY