W naszym Ośrodku wciąż chętnie zdobywamy nowe umiejętności. Przykładem są warsztaty z foamiranu,przeprowadzone przez Panią Martę Skrzyńską z Centrum Szkolenia i Animacji. Jest to nowa i ciekawa technika zdobnictwa, w tym przypadku jajek wielkanocnych. Były to warsztaty które stanowiły kolejną formę doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności.

Efekty pracy uczestników,okazały się być spektakularne,choć wymagała ona cierpliwości i dokładności.