8 września 2022 roku odbył się VI Przegląd Występów Kabaretowych  pn. „Kabareton nad Bugiem” Była to  jednodniowa impreza plenerowa zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku przy współpracy Stowarzyszenia AKTYWNI SILNIEJSI WAŻNIEJSI. W wydarzeniu brały udział ośrodki zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Stowarzyszenia prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  Podczas kabaretonu wystąpiło 9 ośrodków z województwa lubelskiego.

W wyniku realizacji zadania nawiązana została współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy przeglądu poprzez udział w tym tego typu przedsięwzięciu mieli okazję pokazania się szerszej publiczności i pokonania barier nieśmiałości. Poprzez uczestnictwo w imprezie osoby niepełnosprawne pokonały barierę radzenia sobie ze stresem i  walki z tremą. Uczestnictwo wpłynęło także na: rozwijanie zdolności, talentów osób niepełnosprawnych, zwiększyło udział w życiu społecznym i kulturalnym; oraz przyczynił się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu codziennym.