Informujemy, iż zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku w dalszym ciągu pozostaje zawieszona do dnia 30 listopada 2020 roku. W celu dalszej aktywizacji oraz podtrzymania efektów dotychczasowej pracy zespół nadal będzie kontynuował pracę z uczestnikami pozostającymi w ich miejscach zamieszkania. Zarówno uczestnicy jak i ich opiekunowie mogą liczyć na wsparcie w sytuacjach kryzysowych a także pomoc w sprawach socjalnych i problemach życia codziennego.