Kształtowanie oraz pielęgnowanie umiejętności  radzenia sobie w życiu codziennym na najwyższym z możliwych poziomie u osób z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi, stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego oraz rozwój sieci wparcia społecznego we współpracy z otoczeniem społecznym stanowią nadrzędne cele funkcjonowania ŚDS ,,Cytrynka”.

            Bez jakichkolwiek wątpliwości śmiało można rzec, że ośrodek rzetelnie oraz w pełni realizuje swoje założenia. Zapewnia  uczestnikom docierającym do ich wspólnego ,,Domu”  szeroko rozumiane wsparcie i aktywizację.

Feralny 12. marca, którego to została ogłoszona decyzja o zawieszeniu prowadzenia zajęć wywołał ogromny niepokój oraz brak pewności co do kontynuacji wszelkich działań. Niewyobrażalnym stał się scenariusz, w którym to nasi Cytrynkowicze mieliby na dłuższy czas być pozbawieni tego, co dotychczas oferował im ośrodek. Kadra zatem jednogłośnie bez jakiegokolwiek zastanowienia podjęła decyzję o kontynuacji pracy z uczestnikami pozostającymi poza murami placówki. Na czele z kierownikiem podjęli się wręcz tytanicznej pracy, której efektem miało stać się wzbudzenie u uczestników poczucia wsparcia, przynależności, zabezpieczenia wcześniej już wypracowanych umiejętności oraz zapewnienia warunków do dalszej pracy. Wymienienie wszystkich podjętych działań okazuje się być niemożliwym, pomimo to bez wątpienia należy wskazać na to, że pracownicy pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami zapewniając im wsparcie zarówno terapeutyczne jak i psychologiczne, regularnie i według zaleceń bezpiecznie spotykali się z nimi często dostarczając żywność, lekarstwa, niezbędne materiały, sadzonki roślin wraz z klarownymi dla nich instrukcjami oraz tak ważną na tamten czas życzliwą rozmowę. Istotnym okazało się również zapewnienie przestrzeni do realizacji wszelkich zajęć  po wznowieniu działalności. W tym celu pracownicy uszyli niezliczone ilości maseczek, pomalowali ściany, zasadzili rośliny i  wiele innych.

Zobaczcie zresztą sami! 🙂